Se månedens billede
This site hosted by Web Wiz
Lugnet
Eurobricks
Brickset
Genveje: Indmeldelse | Kalender | Forum | Chat | Artikler | Kontakt

Dansk version

English version of the text is available here

Information om at udstille i LEGO World Fanzone.

LEGO World i København er en kommerciel udstilling arrangeret af LEGO NB (Nordic/Benelux) for at give de (især) 6 – 12 årige børn en god oplevelse med LEGO.

LEGO NB har bedt Byggepladen om at arrangere Fanzonen. Byggepladen er med, for at dens medlemmer, sammen med de udenlandske fans, kan være en del af denne oplevelse og for at vise hvad danske og udenlandske LEGO Fans kan bygge med LEGO klodser.

Der er totalt plads til max. 60 deltagere i Fanzonen. Dette inkluderer alle udstillere, ekstra vagter, Byggepladens stand, og selve LW-udvalget. Men i praksis er vi bundet af budgetter til bla. indkvartering, der resulterer i et lavere antal. Fanzonen dækker ca. 1.800 m2.

LEGO NB yder kompensation til udstillerne

 • Indkvartering på Danhostel i 4 sengs værelser, for de som har behov, fra onsdag til mandag. Det vurderes om man med rimelighed kan transportere sig frem og tilbage hver dag. Der er et begrænset antal 2 sengs værelser til rådighed. Dette fremgår af tilmeldingssystemet.
 • Maden fra onsdag til søndag. Morgenmad kun for dem som overnatter på Danhostel. Frokost og middag er i Bella Centret.
 • En LEGO Fan Box til hver udstiller.
 • En mindeklods til hver udstiller og også til eventuelle ekstra vagter.
 • LEGO sæt som kan købes til en god pris.
 • Udgift til Storebæltsbroen i form af et LEGO sæt. Der skal forevises kvittering for turen til Bella Centret. Der kan ikke gives yderligere transport kompensation til fx fragt, brændstof, leje af varevogn m.m.
 • Der er mulighed for at få sine ting fragtet fra Billund til Bella Centret og retur. Man skal sørge for emballering, og der bliver ikke taget særlige hensyn med hensyn til skrøbeligt eller lignende. Ønsker man at benytte den fragtmulighed skal man kontakte admin@lwfanzone.dk for nærmere information.
 • LEGO World Fanzone t-shirts.
 • Parkering ved Bella Center for udstillere. Dem der bor på Danhostel må parkere ved vandrehjemmet på grund af begrænset plads ved BC.

For dette forventer Byggepladens LEGO World udvalg og LEGO NB at der udstilles modeller bygget af en selv, af høj kvalitet og at udstillerne er tilstede for at tale med de besøgende.

For at der er et rimeligt forhold mellem de udgifter LEGO NB har til udstilleren og det de får at udstille, skal man som tommelfingerregel, regne med at kunne udstille hvad der minimum svarer til 6 modular huse (15.000 klodser). Dette er absolut ikke nogen fast grænse. Større layouts skal på lignende måde kunne stå i et rimeligt forhold til det antal udstillere der skal med det.

Udstillingen:

Hver enkelt model til udstillingen, bliver vurderet af udvalget. Udstillingen forsøges sammensat så kvalitet, alsidighed, egnethed og præsentationen af de enkelte modeller over for de besøgende bliver bedst mulig. Dette indebærer at selv gode modeller kan blive afvist hvis de ikke kan præsenteres ordentlig eller ikke passer sammen med helheden. Der er normalt et fælles layout samt en række mindre layouts med 1 eller flere modeller. Udvalget vurderer, efter vores erfaring, i hvilken sammenhæng de enkelte modeller bedst præsenteres.

Vi kan ikke på forhånd udtale os om en bestemt linje eller helhed i udstillingen, da det fuldt ud afhænger af hvad folk tilbyder til udstillingen.

De udstillede modeller skal overholde LEGOs etiske retningslinjer (The LEGO Brand Manual) dvs. ingen militær og ingen modeller der kan virke stødende.

Den endelige udtagelse foretages af udvalget i samråd med Byggepladens bestyrelse samt Jan Beyer, LEGO CEE (Community Engagement & Events).

Vagter:

Der laves en vagtplan så der er vagt ved modellerne hele tiden. Måltider og pauser fordeles jævnt. Alle tilstræbes at få ½ dag fri til at gå rundt på LEGO World.

LEGO World er åbent i 30 timer (åbner normalt en halv time før annonceret) og man skal forvente at have vagt i 20 timer.

Har man et selvstændigt layout, arrangerer vi vagter ved layoutet i de perioder hvor man ikke selv kan passe det. Det vil være under spise- og kaffepauser, samt ved den ½ fridag. Resten af tiden skal man forvente selv at passe sit layout.

Når udstillerlisten er på plads, vil vi opgøre behovet for ekstra vagter. Især til GBC kan der blive et behov for ekstra vagter.

Ansøgning:

Det er et krav at man er medlem af en anerkendt LUG (LEGO User Group) for at kunne være udstiller.

Gå ind på www.lwfanzone.dk og udfyld skemaet. Hvis billeder findes on-line, så indtastes link til dem, men ellers fremsendes billeder på admin@lwfanzone.dk . Det må meget gerne være flere mindre modeller i stedet for en meget stor model. Modellerne skal være færdig bygget (må kun mangle meget lidt).

I tilmeldingen skal det også anføres hvornår du forventer at ankomme til Bella Center. Da der er en del opstilling, er det påkrævet at alle ankommer senest onsdag kl. 12:00.

Vi har desværre haft erfaring med modeller som ikke er blevet lavet i en ordentlig kvalitet eller helt færdige helt op til opstillingsdagen. Derfor er vi yderst påpasselige med at vurdere om det er realistisk at godkende ikke færdige modeller.

Hvis du også kan komme med biler, små optrin/situationer m.m. som kan bruges til at udfylde tomme plader i det store layout må du gerne notere det i feltet bemærkninger.

Du må også meget gerne gøre opmærksom på hvis du har mere stående på hylderne.

Der må meget gerne være bevægelse i modellerne.

Vi offentliggør ikke din ansøgning på forum hvis du ikke kommer med. Det er en privat sag, om du har tilbudt noget til fanzonen, men ikke fået det med i år.

Hvis der er spørgsmål bedes de rettet til udvalget (Se nedenfor).

Hvis du gerne vil have råd og vejledning om din models egnethed til LEGO World gør udvalget det gerne, men vi kan ikke sige om den kommer med eller ikke.

Den næste LEGO World finder sted i Bella Center, København, den 15. til 18. februar 2018.

Opstilling onsdag den 14. fra kl. 8.00. Kom tidligt og senest kl. 12 for at vi kan blive færdige i ordentlig tid.

Der er åbnet for ansøgninger.

Sidste frist for ansøgning er den 1. november 2017 kl. 23:59.

Vi håber at de fleste deltagere kan være på plads medio november 2017, så det er nemmere at planlægge ferie.

Byggepladens LEGO World udvalg

Jan Smed, formand admin@lwfanzone.dk (primært administration)
Knud R. Thomsen, næstformand, knudrichard@bbsyd.dk (primært layout)
Morten Anker Skov
Anders Nilsson, SweBrick
Morten Dalermoen, Brikkelauget

Links

http://www.legoworld.dk/
http://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-copenhagen-amager
http://www.bellacenter.dk/Default.aspx

English version

Dansk version af teksten kan findes her

Information regarding being an exhibitor at LEGO World Fanzone in Copenhagen

LEGO World in Copenhagen is a commercial based exhibition arranged by LEGO NB (Nordic/Benelux) in order to give (especially) the 6-12 year old kids a great experience with LEGO.

LEGO NB has asked the Danish LUG (LEGO User Group) Byggepladen to arrange the Fanzone. Byggepladen is a part of this to share the experience with our members and AFOLS (Adult Fans of LEGO) from other countries, and to demonstrate what AFOLS can accomplish with LEGO construction.

There is room for a maximum of 60 exhibitors. This number includes everyone working in the area. As we are running on a tight budget for accommodations, the actual number of exhibitors may be lower.

The fanzone covers approx. 1.800 square meters.

LEGO NB is providing compensation to the exhibitors

 • Accommodation at the nearby Danhostel in 4 bed rooms from Tuesday evening to Monday morning. There is a limited number of double rooms with twin beds available. More information in the application system.
 • Free meals from Wednesday morning to Monday morning.
 • A LEGO Fan Box with a mix of bricks.
 • Possibility to purchase some LEGO sets at an attractive price.
 • Compensation of bridge toll (Storebaelt or Oeresund) or ferry (Puttgarten-Roedby) for exhibitors will be given in the form of a LEGO set. The receipt for travel to Bella Center must be provided. There is no other possibilities of transport compensation.
 • LEGO World Fanzone t-shirts.
 • Free parking at the Bella Center. Due to limited space at BC those staying at Danhostel will have to park there.

For this we (Byggepladens LEGO World Committee) and LEGO NB are expecting that the models being exhibited are built by yourself and the quality is high. We also expect you to be available to talk with the visitors.

To have some sort of relationship between the expenses LEGO NB is paying for the exhibitors and what is exhibited you should be able to bring at least something like 6 modular houses (15.000 bricks), but this is not an exact limit. Individual layouts will also need to have similarly proportion to the amount of exhibitors to go with it.

The Exhibition

The committee will rate every model offered for the exhibition. The committee will try to match the models to give the best possible exhibition for the visitors in terms of quality, variety and presentation of the models. Due to this, we might have to decline even very good models if we think the presentation will be wrong or they will not fit in together with the rest.

Normally there is one big shared layout and a number of smaller layouts with 1 or more models. The committee will decide in which way every model is best presented.

It is not possible to tell about a certain theme that will be chosen in the next exhibition, as it will depend completely on the models offered for the exhibition.

The models being exhibited must follow the guidelines set down in The LEGO Brand Manual. For instance, this means that most military and offensive material is not allowed. If in doubt, you can contact the committee.

The committee will do the final choice of models and afterwards it will be presented to the board of Byggepladen and to Jan Beyer from LEGO CEE (Community Engagement & Events).

Duties

We will prepare a duty rooster so all parts of the Fanzone is attended during the opening hour. Breaks for meals and coffee will be evenly spread out and all should be offered ½ a day off duty to see the rest of LEGO World.

LEGO World is open for 30 hours and you should expect to be on duty for 20 hours.

If you have a stand-alone layout, then we will arrange for somebody to watch it while you go for lunch or coffee break and for the ½ day off. The rest of the time you should expect to be on duty yourself.

Application

You must be a member of a recognized LUG to apply to be exhibitor.

The application system is found at www.lwfanzone.dk. Remember to forward your pictures if they are not available online. You are welcome to offer several small models instead of one big model. The models must be finished or nearly finished when you apply.

Remember to fill in your arrival time to Bella Center. We will require everybody to be there latest at 12:00 Wednesday.

As we have seen some having big plans for building something and then it turns out that the quality is not as expected or it is even not finished when we are to set up in the Bella Center we have to be very careful on accepting applications based on models that are not finished.

If you in addition to your models can bring some small cars or small situations that can be used to fill out empty spots in the big shared layout, then please make a note about it to us.

Please also let us know if you have some extra things standing on the shelves.

Motion in the models is very welcome.

If you have any questions please forward them to the committee as stated below.

The next LEGO World Copenhagen will be in the Bella Center from the 15th to the 18th of February 2018.

Setting up will start in the morning of Wednesday the 14th (from 8 o’clock) and please be there early and no later than 12 o’clock.

Please apply no later than the 1st of November 2017 at 23:59 hours.

We expect that most of the exhibitors will get information medio November to make it easier with holiday and travel plans.

Byggepladens LEGO World udvalg

Jan Smed, manager admin@lwfanzone.dk (primarily administration)
Knud R. Thomsen, vice manager, knudrichard@bbsyd.dk (primarily layout)
Morten Anker Skov
Anders Nilsson, SweBrick
Morten Dalermoen, Brikkelauget

Links

http://www.legoworld.dk/
http://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-copenhagen-amager
http://www.bellacenter.dk/Default.aspx

Sidste nyt

10/03/2024 15:29:03
10/03/2024 15:27:34
12/01/2024 14:51:27
11/11/2023 13:41:27
Dette er et fan-kreeret websted, som ikke er sponsoreret, godkendt eller autoriseret af LEGO® Gruppen.
Alt indhold på dette websted tilhører Byggepladen med mindre andet er anført, og må ikke gengives uden tilladelse.
© Byggepladen. All rights reserved.
Background image © by Todd Lehman: Fibblesnork Backgrounds.
Partially powered by: Web Wiz Forums Copyright © Web Wiz Guide
Webmaster : webmaster email