Byggepladens logo

Byggepladens logo består af fire LEGO® elementer/klodser i henholdsvis gul, grøn, rød og blå, disse fire elementer er omgivet af teksterne Byggepladen og Danmarks LEGO® Entusiastforening.

Logoet kan ses umiddelbart nedenfor denne tekst - tryk på billedet for at hente logoet i høj opløsning.

Byggepladens logo

Klodserne/elementerne fra logoet kan i visse sammenhænge anvendes alene:

Byggepladens logo, kun klodser

Byggepladens gamle logo

Fra foreningens stiftelse og indtil årsskiftet 2017/2018, anvendte Byggepladen det logo du kan se nedenfor:

Byggepladens gamle logo

Samt det tidligere logo i aflangt format:

Byggepladens gamle logo aflangt format

Byggepladens logoskift

I 2016 udarbejdede LEGO® nye retningslinjer for brug af deres immaterielle ejendom. De nye retningslinjer indeholder væsentlig strammere regler for RLUG'ernes brugen af LEGO® Gruppens IP som eksempelvis navn, logo og produkter, der er beskyttet af diverse varemærker og patenter.

Retningslinjerne – som kan findes på Byggepladens forum - træder i kraft den 1. januar 2018. Grundlæggende er der tre områder, som reguleres af retningslinjerne, nemlig brug af LEGO® navnet, af LEGO® karakterer eller dele heraf samt nogle specifikke tilladelser omkring T-shirts til events.

LEGO® Gruppen tog kontakt til Byggepladen og orienterede os om, at vores logo ikke var i overensstemmelse med de nye retningslinjer. Vores logo med de to hoveder viste sig at være i konflikt med de nye retningslinjers brug af "LEGO® karakterer eller dele heraf" idet hovederne jo er modelleret efter minifig-hoveder selv om de i deres oprindelige og stiliserede form nok mere har et kunstnerisk udtryk.

Under alle omstændigheder var meddelelsen fra LEGO® Gruppen, at vi måtte bringe vores logo i overensstemmelse med reglerne såfremt vi fortsat ville have status som RLUG. Vi kunne naturligvis fortsætte som LEGO® User Group - dog uden at være "Recognized" med de muligheder dette giver i forhold til LEGO.

Som følge af dette skifter Byggepladen fremover logo. Både det nye og det gamle logo kan ses til venstre herfor.