Byggepladens logo

Byggepladens logo består af fire LEGO® elementer/klodser i henholdsvis gul, grøn, rød og blå, disse fire elementer er omgivet af teksterne Byggepladen og Danmarks LEGO® Entusiastforening

Logoet kan ses umiddelbart nedenfor denne tekst - tryk på billedet for at hente logoet i høj opløsning.

Byggepladens logo

Såfremt logoet anvendes på en placering hvor det runde format ikke passer, kan logoet anvendes i et aflangt format:

Byggepladens logo, aflangt format

Kloderne/elementerne fra logoet kan i visse sammenhænge anvendes alene:

Byggepladens logo, kun klodser

Byggepladens gamle logo

Fra foreningens stiftelse og indtil årsskiftet 2017-2018, anvendte Byggepladen det logo du kan se nedenfor:

Byggepladens gamle logo

Samt logoet i aflangt format:

Byggepladens gamle logo aflangt format

Byggepladens logo skift

I 2016 udarbejdede LEGO® nye retningslinjer for brug af deres immaterielle ejendom. De nye retningslinjer indeholder væsentlig strammere regler for RLUG'ernes brugen af LEGO gruppens IP som eksempelvis navn, logo og produkter, der er beskyttet af diverse varemærker og patenter.

Retningslinjerne – som kan findes på Byggepladens forum - træder i kraft d. 1. januar 2018. Grundlæggende er der tre områder, som reguleres af retningslinjerne, nemlig brug af LEGO navnet, af LEGO karakterer eller dele heraf samt nogle specifikke tilladelser omkring T-shirts til events.

LEGO tog kontakt til Byggepladen og orienterede os om, at vores logo ikke var i overensstemmelse med de nye retningslinjer. Vores logo med de to hoveder viste sig at være i konflikt med de nye retningslinjers brug af "LEGO karakterer eller dele heraf" idet hovederne jo er modelleret efter minifig-hoveder selv om de i deres oprindelige og stiliserede form nok mere har et kunstnerisk udtryk.

Under alle omstændigheder var meddelelsen fra LEGO, at vi måtte bringe vores logo i overensstemmelse med reglerne såfremt vi fortsat ville have status som RLUG. Vi kunne naturligvis fortsætte som LEGO User Group - dog uden at være "Recognized" med de muligheder dette giver i forhold til LEGO.

Som følge af dette skifter Byggepladen fremover logo. Både det nye og det gamle logo kan ses ovenfor.