Bestyrelsen

Byggepladens bestyrelse består af frivillige, ulønnede medlemmer. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling.

Du kan kontakte bestyrelsen på nedenstående adresser, eller du kan kontakte Byggepladen generelt ved at benytte Kontakt-formularen.

Søren Skjødt-Ladefoged
Formand
Søren Skjødt-Ladefoged
Bestyrelsen@byggepladen.dk
Jan Ebbesen Smed
Næstformand
Jan Ebbesen Smed
Telefon 22495346
merchandise@byggepladen.dk
Christian W Jensen
Sekretær
Christian W Jensen
sekretaer@byggepladen.dk

Lene Bøgh Hansen
LEGO ambassadør
Lene Bøgh Hansen
ambassador@byggepladen.dk
Per Andersen
Event manager
Per Andersen
Event@byggepladen.dk
Knud Richard Høj Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Knud Richard Høj Thomsen
Henrik Bjarne Kunz
Bestyrelsesmedlem
Henrik Bjarne Kunz

Andre poster

Jakob Bindslet
Webmaster
Jakob Bindslet
thewebmaster@byggepladen.dk
René Hoffmann
Facebook kaptajn
René Hoffmann
Peter Vingborg
Byggebladets redaktør
Peter Vingborg
blad@byggepladen.dk

Jette Færch
Kasserer
Jette Færch
Telefon 49151944
kasserer@byggepladen.dk
Tomas Lund Lørup
Suppleant i bestyrelsen
Tomas Lund Lørup
Jesper Burgdorff Madsen
Suppleant i bestyrelsen
Jesper Burgdorff Madsen